LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Hội nghị đánh giá công tác năm 2012 của Lãnh đạo Liên đoàn (12/01/2013)

05 Tháng Sáu 2017
Thực hiện công văn số 2451/ĐCKS-TCLĐ ngày 14/12/2013 của Tổng Cục địa chất và Khoáng sản về việc đánh giá cán bộ hàng năm, vào lúc 9 giờ, ngày 12 tháng 1 năm 2012, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm đánh giá cán bộ lãnh đạo Liên đoàn năm 2012 chức danh Liên đoàn trưởng và phó Liên đoàn trưởng.

1. Ông Nguyễn Văn Thuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã chủ trì hội nghị đánh giá cán bộ chức danh Liên đoàn trưởng. 


Đến dự hội nghị về phía Tổng cục Đia chất và Khoáng sản còn có ông La Thanh Long - Chánh Văn phòng Tổng cục, ông Lê Hồng Thái - Phó vụ  trưởng phụ trách vụ Tổ chức cán bộ.

Ông Thái Quang trình bày trước hội nghị phiếu tự đánh giá công chức, viên chức. Trong năm qua, ông Thái Quang đã thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành sản xuất, Liên đoàn đã đi vào hoạt động ổn định, thu nhập cán bộ CNV cao hơn năm trước.

Hội nghị công nhận và đánh giá cao thành quả đạt được mà ông Thái Quang đã nỗ lực thực hiện trong năm qua, và đề nghị quan tâm một số vấn đề: xác định và phát huy những thế mạnh của Liên đoàn; đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về kỹ thuật; tăng cường công tác ngoại giao; có định hướng phát triển toàn diện và lâu dài...

Ông Thái Quang bày tỏ cảm ơn và ghi nhận sự góp ý chân thành của các đại biểu, qua đó ông cũng chia sẽ những khó khăn trong điều hành để các đại biểu trong hội nghị cảm thông chia sẽ.

Sau phần nhận xét đánh giá của các địa biểu, chủ trì hội nghị đã có nhận xét: ông Thái Quang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, sâu sát với công việc, biết tập hợp đội ngũ, có bản lĩnh vững vàng, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân. Về mặt tồn tại, ông Quang cần phải giải quyết các công việc nhanh và quyết đoán hơn.

 

 

Ông Nguyễn Văn Thuấn chỉ đạo:

         - Mục đích của việc đánh giá cán bộ là chỉ ra các mặt mạnh, mặt đã làm được, mặt yếu, mặt chưa làm được trên cơ sở đó để trong năm tới cán bộ lãnh đạo phải phát huy các mặt mạnh, khắc phục các mặt yếu kém để lãnh đạo tốt hơn đưa Liên đoàn ngày càng phát triển.

          - Liên đoàn đã đi vào ổn định do đó cần phải có quy chế làm việc mới, rõ ràng để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả công việc, minh bạch trách nhiệm...

          - Cần tinh lọc, đào tạo để cán bộ Liên đoàn là lực lượng tinh nhuệ trong lĩnh vực Địa chất Khoáng sản, đào tạo nguồn nhân lực phải có sự chọn lọc và thử thách, đặc biệt là sự gắn bó lâu dài với Liên đoàn.

          - Trong công tác thực hiện các đề án, Liên đoàn phải trực tiếp chỉ đạo, quản lý, tránh hình thức khoán trắng để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

   - Đặc biệt quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của bộ phận cán bộ thường xuyên đi công tác thực địa, vì đây là bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm, và tạo ra chất lượng sản phẩm.

 

 

2. Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 cùng ngày, ông Thái Quang -Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã đã chủ trì hội nghị đánh giá cán bộ chức danh phó Liên đoàn trưởng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Văn Lĩnh đã trình bày phiếu tự đánh giá công chức, viên chức. Năm qua, đồng chí phụ trách kỹ thuật của Liên đoàn, tham gia phối hợp với các phòng ban trong công tác quản lý, đôn đốc các phòng ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, và thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm đề án “Điều tra đánh giá địa động lực hiện đại để hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Song Cửu Long”, và một số công tác chuyên môn khác....

Hội nghị đánh giá cao những thành quả công tác của đồng chí Lĩnh đã làm được trong năm qua và kiến nghị: đồng chí quan tâm sâu sát hơn trong công tác quản lý kỹ thuật của Liên đoàn nhất là công tác hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu các đề án; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đo vẽ bản đồ địa chất khoáng sản để thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất của Liên đoàn.

Đồng chí Đỗ Văn Lĩnh ghi nhận và cảm ơn sự góp ý chân thành của các đại biểu và hứa trong năm tới phát huy các mặt tích cực, khắc phục các vấn đề còn tồn tại để đưa Liên đoàn phát triển.

Phòng Kỹ thuật

Để lại bình luận của bạn