LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2012

02 Tháng Sáu 2017

Đến tham dự hội nghị gồm có:

-      Ông Thái Quang- Bí thư Đảng ủy- Phó Liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn.

-      Ông Đỗ Văn Lĩnh- Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Liên đoàn trưởng.

-      Ông  Phạm Văn Tuất- Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn.

-      Ông  Nguyễn Tiến Sơn- Bí thư Đoàn Thanh niên Liên đoàn

Cùng 30 đại biểu là các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Các đồng chí là Trưởng, Phó phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm, Đoàn trưởng, Đoàn phó các Đoàn Địa chất; Chủ nhiệm các Đề án địa chất; Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc, đại diện cho CBCNV của Liên đoàn.

 

Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, Ông Thái Quang đã đọc báo cáo sơ kết thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch sáu tháng cuối năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm Liên đoàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra, đánh giá khoáng sản do Tổng cục giao:

  1. Đề án: “ Đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản Nhóm tờ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh”
  2. Đề án “Đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản Nhóm tờ Kông ChRo”.
  3. Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam.

Năm 2012 tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn rất khó khăn, do đó số lượng hợp đồng sản xuất dịch vụ địa chất có dấu hiệu giảm rõ rệt. Cụ thể chỉ có 22 hợp đồng được ký mới và đang thực hiện, và có được 2 hợp đồng đã hoàn thành . Tổng giá trị ký mới là 6 tỉ đồng.

Báo cáo sơ kết đã đề ra phương hướng khắc phục: Trong công tác tổ chức, quản lý sản xuất cần có sự phân công phân nhiệm cụ thể, phân công lao động hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác; Trong công tác nhân sự cần đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao để tiếp tục đảm nhận các nhiệm vụ cao hơn trong thời gian tới.

 

Phương hướng triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm: Trong công tác sản xuất, triển khai dự án “Điều tra, đánh giá địa động lực hiện đại để hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng với đồng bằng Sông Cửu Long”. Thực hiện đúng tiến độ kế hoạch giao các đề án: đề án Tân Biên, đề án Kon Chro, đề án Bauxit, công tác bảo quản tài liệu mẩu vật Địa chất và một số công tác quản lý trong Liên đoàn, tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Liên đoàn.

 

P.Kỹ thuật

Để lại bình luận của bạn