LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Khoá học lớp Tổ trưởng điều tra địa chất khoáng sản

05 Tháng Sáu 2017

Khoá học nhằm nâng cao kiến thức cho các học viên là các chuyên viên Liên đoàn về kỹ thuật thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy tại thực địa và công tác văn phòng trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Các giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học là các nhà địa chất có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản trong đó có 6 Tiến sỹ, 6 Thạc sỹ, 4 kỹ sư cao cấp .

Chương trình học đã thực thực hiện giảng dạy 16 chuyên đề lý thuyết và đi khảo sát thực địa thu thập tài liệu thực tế về thành phần vật chất của các thành tạo địa chất, đặc điểm biến dạng dòn, biến dạng dẻo và nhận dạng mẫu vật tại văn phòng.

Một số hình ảnh thực tập ngoài thực địa

 

 

 

Để đánh giá chất lượng học tập của học viên, ban tổ chức đã cho làm bài kiểm tra, kết quả loại giỏi: 35 người, đạt tỷ lệ: 81%; loại khá: 7 người, đạt tỷ lệ: 17%; loại Trung bình: 1 người      đạt tỷ lệ: 2%. Ban tổ chức khoá học cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham gia và đạt điểm yêu cầu.

 

2. Lễ trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Để lại bình luận của bạn