LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

15 Tháng Năm 2017

  Đoàn làm việc đã nghe báo cáo tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất dịch vụ địa chất trong những năm qua của Liên đoàn, đồng thời nắm bắt những ý kiến đống góp của ban lãnh đạo đơn vị. Thay mặt đoàn làm việc, đồng chí Nguyễn Linh Ngọc đã phát biểu chỉ đạo phương hướng và nhiệm vụ những năm tới. Đồng chí cũng ghi nhận công lao to lớn của đơn vị trong nhiều năm qua trong lĩnh vực đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở khu vực phía Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo trước buổi làm việc tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam.

Sau buổi làm việc tại Liên đoàn, Đông chí Nguyễn Linh Ngọc và đoàn làm việc đã đến thăm một số đơn vị trực thuộc Liên đoàn

 

Ông Nguyễn Đăng Sơn - Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Địa chất phấn khởi trước sự đến thăm của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc.

 

Đoàn làm việc đến thăm và nói chuyện tại Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Địa chất

Để lại bình luận của bạn