LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn

Sắp xếp theo

Bài 6: TÀI LIỆU MỚI VỀ TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ Ở ĐÔNG NAM MĂNG ĐEN HUYỆN KON RẪY - KON PLONG, TỈNH KON TUM

Kết quả đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Kon Plong đã phát hiện mới diện phân bố các trầm tích lục địa màu đỏ ở đông nam Măng Đen.
Liên hệ tham khảo

Bài 7: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU QUAN TRẮC BỒI TỤ VÀ BÓC MÒN HIỆN ĐẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2014

Đồng bằng Sông Cửu Long được đặc trưng bởi bồi tụ và bóc mòn khác nhau ở 20 phụ khối cấu trúc - địa động lực hiện đại. Giá trị trung bình bồi tụ năm 2013 là 0,22 mm/năm, năm 2014 là 0,19 mm/năm.
Liên hệ tham khảo

Bài 9: LÚN MẶT ĐẤT TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHẢI CHĂNG DO KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT?

Hiện tượng lún bề mặt đất tại Đồng bằng sông Cửu Long đã được nhiều tác giả nghiên cứu và công bố tại một số đề tài nghiên cứu, hội nghị, hội thảo.
Liên hệ tham khảo