LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION
RSS

Tin tức

Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2012 được sự thống nhất của Đảng uỷ, Lãnh đạo Liên đoàn, Công đoàn Liên đoàn. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
Chiều ngày 31 tháng 7 năm 2012, Liên đoàn đã tổng kết 5 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Công tác địa vật lý được đưa vào ứng dụng trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 từ năm 1975 (nhóm tờ Bắc Cạn). Trong tất cả các nhóm tờ, tài liệu địa vật lý đều góp phần quan trọng thành lập nên các tờ bản đồ địa chất có chất lượng, phát hiện mới và điều tra chi tiết nhiều vùng khoáng sản, đặc biệt đối với các loại khoáng sản và cấu trúc chứa quặng ẩn.
Ngày 18 tháng 4 năm 2012, tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học đề tài “Chỉnh lý để xuất bản Bản đồ địa chất và Khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 hội nhập chương trình Một địa chất Quốc tế (International OneGeology)”.
Ngày 14 tháng 2 năm 2011 Liên đoàn bản đồ địa chất Miền Nam đã tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức Trong toàn Liên đoàn. Hội nghị đã kết nhiệm vụ 2010 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 201
Ngày 14 tháng 2 năm 2011 Liên đoàn bản đồ địa chất Miền Nam đã tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức Trong toàn Liên đoàn. Hội nghị đã kết nhiệm vụ 2010 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 201
Ngày 23 tháng 02 năm 2011 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam.
Ngày 23/04/2011 Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/04/1975 - 30/04/2011) và năm Thanh niên 2011.
Ngày 13 tháng 10 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang thăm và làm việc với Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.